REFLEKTOMETRY ANALOGOWE

reflektometr stacjonarny Ten reflektometr może pracować jako miernik mocy QRP gdyż ma wbudowane
sztuczne  obciążenie 50Ohm. Może także mierzyć moc transmitowaną w lini
za pomocą typowego sprzęgacza  kierunkowego. Do jego budowy wykorzystałem
zalegający w szafie stary miernik 150uA ERA.
reflektometr portable To jest miernik SWR przenośny. Ma bardzo małe wymiary i wykonałem go
z myślą o pracy terenowej. W trakcie wyjazdów anteny trzeba praktycznie stroić
po każdym zawieszeniu więc mały miernik SWR jest niezwykle przydatny.
W obu miernikach zastosowałem taki sam sprzęgacz kierunkowy. Pracuje dobrze
w zakresie 1,5-60Mhz.
Sprzęgacz kierunkowy
SWR PIC16F88
W sprzęgaczu użyłem rdzeni
ferrytowych znajdujących się
w oprawkach żarówek energo-
oszczędnych. Transformator
został nawinięty drutem DNE 0,2
2x10zw . Dławik ma 25zw.