MIERNIK CZĘSTOTLIWOŚCI
Na portalu Ebay, można bez trudu kupić w Chinach, moduł miernika częstotliwości o dobrych paramatrach. Moduł jest bardzo tani.
Zależnie od sprzedawcy, kosztuje od 12$ do 15$ z dostawą do domu. Aby uzyskać kompletny miernik, trzeba jedynie wykonać
odpowiednią obudowę. Miernik może mierzyć częstotliwości do ok. 2,4GHz w dwóch podzakresach. Przy zakupie należy zwrócić
uwagę na to aby moduł posiadał osiem cyfr. Na Ebay dostępne są róne rodzaje modułów. Opisywany, jest moim zdaniem najlepszy
z oferowanych.
Miernik perfekcyjnie spełnia swoją rolę w pracowni radioamatora.China module frequency meter
China module frequency meter
  
SP5CIB wymiary modułu

SP5CIB miernik częstotliwości
SP5CIB miernik częstotliwości
 
SP5CIB miernik częstotliwości
DANE TECHNICZNE :

Miernik został wykonany na bazie mikroprocesora PIC16F648. Wzorcem częstotliwości w module
jest skompensowany termicznie, wysokostabilny generator o stabilności 2,5ppm/C.
Zakres pomiarowy został podzielony na dwa podzakresy 0,1-60Mhz - 20Mhz-2,4GHz,
które mogą być wybierane automatycznie lub ręcznie. Czułość automatycznej detekcji
zakresu to ok. 100mV. Miernik może pracować jako skala częstotliwości gdyż posiada możliwość
zaprogramowania częstotliwości pośredniej. Ustawienia zapisywane są automatycznie.
Miernik ma także możliwość ustawienia jasności świecenia wyświetlacza LED. Zastosowane wyświetlacze
są duże i wygodne (0,56" tj. ok. 14,2mm).
Czasy bramkowania: 1s /0,1s /00,1s
Dokładność:   +/- 1Hz / 10Hz / 100Hz
lub odpowiednio:  64Hz/640Hz/6400Hz - dla podziału 1:64
Czułość: dla niższego podzakresu lepsza niż 100mV (dla 10Mhz ok. 60mV)
              dla wyższego podzakresu lepsza niż 200mV
Napięcie zasilania: 9-15V
Waga ok. 50g

31.09.2015r